Förångare, E-cigaretter och andra elektroniska nikotin leveranssystem

Vapes, förångare, vape pennor, vattenpipa pennor, elektroniska cigaretter (e-cigaretter eller e-CIGS), och e-pipes är några av de många termer som används för att beskriva elektroniska nikotin leveranssystem (slutar). ÄNDAR är icke brännbara tobaksvaror.

Dessa produkter använder en “e-vätska” som kan innehålla nikotin, samt varierande kompositioner av aromer, propylenglykol, vegetabiliskt glycerin, och andra ingredienser. Vätskan värms upp för att skapa en aerosol som användaren inhalerar.

ÄNDAR kan tillverkas för att se ut som konventionella cigaretter, cigarrer, eller rör. Vissa liknar pennor eller USB-flashminnen. Större enheter, såsom tank system eller mods, bär liten eller ingen likhet med cigaretter.

Statistik om E-cigarett användning bland amerikanska ungdomar

Bland mellan-och gymnasieelever var 3 620 000 nuvarande användare av e-cigaretter i 2018,1
E-cigarett användning, från 2017 till 2018, ökade 78 procent bland gymnasieelever (11,7% till 20,8%) Och 48 procent bland mellanstadie-och gymnasieelever (3,3% till 4,9%) Från 2017 till 2018,1
Enligt en 2013-2014 undersökning, 81 procent av nuvarande ungdom e-cigarett användare hänvisas till tillgängligheten av tilltalande smaker som den främsta anledningen till användning. 2